Odpowiedź jest prosta. Najnowsze pompy ciepła w ofercie Buderus wykorzystują darmową energię z powietrza do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Typoszereg składa się z czterech typów urządzeń: Logatherm WPT 200.1 IS, Logatherm WPT 250.1 I, Logatherm 250.1 IS i Logatherm WPT 270.3 AS.

Wszystkie urządzenia to połączenie pompy ciepła z zasobnikiem c.w.u. Pompa ciepła pobiera powietrze, które je otacza lub czerpie je z za pomocą kanałów powietrznych podłączonych do urządzenia. Następnie odbiera z niego energię, a potem przekazuje ją do zasobnika ciepłej wody, podgrzewając go nawet do temperatury 60oC. Korzyść z takiego rozwiązania? Podgrzewanie wody jest średnio 3 razy tańsze niż za pomocą energii elektrycznej. Wodę można podgrzewać zarówno w dzień jak i w nocy, bez ograniczeń.

Poszczególne typy urządzeń różnią się temperaturą minimalną pobieranego z zewnątrz powietrza (do +5 oC lub do -10 oC) i pojemnością zasobnika (200, 250, 270 litrów).

Montaż urządzenia jest bardzo łatwy. Można go porównać do montażu zasobnika ciepłej wody, wystarczy podłączyć króćce zasobnika do rurociągu zimnej i ciepłej wody, cyrkulację oraz ewentualnie podłączyć dodatkowe źródło ciepła jeśli takie istnieje. Przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów, pompa ciepła będzie sterowała dodatkowym źródłem ciepła, uruchamiając je lub zatrzymując wtedy kiedy jest taka potrzeba. Pompa ciepła zasilania jest napięciem 230V, a samo urządzenie wyposażone jest w przewód elektryczny z wtyczką, którą trzeba tylko włączyć do gniazdka.

Urządzenie wyposażone jest w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Oprócz regulacji temperatury, umożliwia ustawienie programów czasowych, z zakresie których pompa ciepła ma pracować.

Ciekawą funkcją jest zliczanie energii zużytej przez pompę ciepła. Kalkulator zlicza ile energii elektrycznej zostało pobrane przez pompę ciepła w czasie jej pracy.  Urządzenie może współpracować z kotłem lub kolektorami słonecznymi albo instalacją fotowoltaiczną. Jeżeli pompa ciepła wykryje, że dostępna jest energia cieplna z kolektorów to daje im priorytet pracy a sama się nie uruchamia. W przypadku paneli fotowoltaicznych, wykrycie produkcji darmowej energii, skutkuje uruchomieniem pompy ciepła i podgrzewanie wody do maksymalnych dostępnych temperatur.

Zobacz szczegóły